مدت زمان زیادی از ابلاغ حکم های تعلیقی دو تن از دانشجویان عضو تشكل انجمن اسلامی (اسدی و فاضل پور) نمی گذرد كه دانشجویان دیگری از سایر تشكلها قربانی قضاوت های سخت گیرانه و ناعادلانه مدعیان عدالت در دانشگاه خرمشهر شدند.

آقای سجاد عباسی دانشجوی مدیریت_بندر 86 (از فعالان و منتقدان صنفی)به علت توهین به روحانیت و امام جمعه خرمشهر  به یک ترم تعلیق محکوم گشت (دلیلی كه موجبات تعلیق فاضل پور را نیز فراهم آورده بود‌) نکته قابل تامل این می باشد که کمیته بدوی برای ایشان حكم محرومیت از تسهیلات رفاهی را صادر کرده بود که بعد از اعتراض ایشان به حکم صادره ، کمیته تجدید نظر  برای ایشان یک ترم منع موقت از تحصیل را در نظر گرفت  این حكم درحالی صادر می شود که شخص امام جمعه شفاها و کتبا اعلام نموده که حتی اگر این اتهامات درست باشد اینجانب هیچ گونه شکایتی نسبت به هیچ شخصی ندارم.

این تعلیقی ها تا بدانجا پیش رفت که برای یکی دیگر از دانشجویان که از  اعضای فعال بسیج و از منتقدان وفعالان مسائل دانشجویی و فرهنگی می باشد نیز دو ترم تعلیقی صادر شد.

گرچه احتمال میرود که اخذ تعهد از برخی افراد نام برده موجب شود كه حكم آنان معلق گردد اما آنگونه كه از شواهد بر می آید روند تعلیق نمودن دانشجویان به مذاق مدیران دانشگاه خوش آمده و كمیته انضباطی دانشگاه صدور احكام تعلیقی را مناسب ترین راه برای برخورد  با دانشجویان خاطی (البته به اذعان خود) در نظر گرفته است.