چندی پیش بعلت درج برخی نظرات توهین آمیز و خارج از ادب و همچنین افشای زندگی خصوصی برخی افراد در قسمت نظردهی توسط برخی از بازدید کنندگان ، تصمیم گرفتیم تا درج نظرات در وبلاگ را برای مدتی کوتاه محدود نموده و نظرات را  با تایید مدیران وبلاگ به معرض نمایش قرار دهیم. همزمان با این عمل اقدام به نظرسنجی نمودیم تا بدانیم بازدیدکنندگان از وبلاگ کدام سیستم نظردهی را ترجیح می دهند.

سوال نظرسنجی:

شما كدام سیستم نظرسنجی در وبلاگ را ترجیح می دهید؟ 

پاسخها:
1- نظر بعد از تایید مدیران وبلاگ در وبلاگ درج شود
2- نظر بدون تایید مدیران وبلاگ در وبلاگ درج شود
 
 بعد از گذشت بیش از یک ماه از درج نظرسنجی در وبلاگ مشخص شد که 95 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی خواهان درج نظرات بدون تایید مدیریت وبلاگ بودند بنابراین ما نیز سیستم درج نظرات را به حالت گذشته باز میگردانیم و عاجزانه از دوستان تقاضا می کنیم که در درج نظرات خود شرظ ادب و احترام را رعایت نموده تا بتوانیم از نظرات همه مخالفان و موافقان بهره بجوییم