اول که شنیدم باورم نشد اما وقتی خودم امتحان کردم دیدم که چیزی جز حقیقت نیست!بله خبرهای رسیده حاکی از این است که به علت عدم پرداخت هزینه ی مربوط به فعال نمودن این سایت توسط دانشگاه فعلا امکان باز نمودن و دانلود هیچ مقاله ی علمی در کار نیست این ها در حالیست که منبع موثقی(ن.ر)اعلام کرده که بودجه ی دانشگاه دو برابر سال های قبل پرداخت شده است و هنوز علت این امر که چرا به کارهای علمی در دانشگاه این قدر سبک گرفته میشود در پرده ای از ابهامات می باشد.