از کلیه دانشجویان و اساتید و کارمندان محترم دانشگاه علوم و فنون دریایی درخواست می شود در نظرسنجی درج شده در وبلاگ که در گوشه سمت راست وبلاگ درج گردیده شرکت کنند

سوال نظرسنجی:

پس از گذشتن بیش از 6 ماه از ریاست دکتر صدری نسب، عملکرد او را در مقایسه با دکتر باورصاد چگونه ارزیابی میکنید؟