شیلات ( گرایش تکثیر و پرورش):

 • مژ گان پورشفیع                                                                        11
 • خلیل مینابی                                                                             26
 • هادی زارعی                                                                            57
 • رامین شرفی                                                                            62
 • خلیل مینابی                                                                             80
 • ندا خدادادی                                                                              82
 • کوروش برخچ                                                                             85
 • مائده جلالی                                                                             120
 • نسرین رحیمی                                                                         104

  شیلات (گرایش بوم شناسی):

 • زهره رحیمی                                                                             39
 • طاهره کائیدی                                                                            90(با اعمال سهمیه شاگرد اولی 30)

اکولوژی دریا:

 • خردپژوه                                                                                  6
 • آقای حیدری                                                                            7    
 • ستار سمیعی                                                                          21


آلودگی دریا

 • میترا حسینی                                                                            2
 • فاطمه فیوضی                                                                           7
 • درج لک                                                                                    10
 • رویا قنواتی                                                                                 3
 • الهه محمدیان                                                                             6

محیط زیست:

 • زینب صالحی پور                                                                       62
 • مهدیه دالوند                                                                             40

زیست دریا گرایش جانوران :            

 • احمد رضا کهن                                                                        1
 • فاطمه شریفی                                                                       12

اقتصاد حمل و نقل:

 • سید بختیار قاسمی فرد                                                         4
 •  مجید موسوی                                                                      9

اقتصاد:

 • سجاد عبدی                                                                          9

برای دوستان عزیز آرزوی موفقیت داریم.ضمنا دوستانی که از رتبه سایر عزیزان اطلاع دارند در قسمت نظرات به ما اطلاع دهند.