گرچه روند رفاهی و سیاست کلی دانشگاه باید در جهت برطرف نمودن مشکلات صنفی دانشجو قرار بگیرد تا دانشجو بتواند در فضایی خالی از هرگونه دغدغه ی صنفی به مسائل علمی و فرهنگی خویش بپردازد اما متاسفانه این روند در دانشگاه ما به گونه ای است که بزرگترین دغدغه ی دانشجویان مشکلات صنفی  و عدم وجود مکان های کافی و مناسب جهت انجام پروژه ها ی عملی می باشد که برای نمونه می توان به ساختمان های نا تمام آزمایشگاه مرکزی ، کتابخانه مرکزی ،سلف مرکزی ، دانشکده ی منابع طبیعی و....اشاره نمود.

گل و بلبل بود و موارد زیرم اضافه شد..

شروع ترمو با تفاوت در نرخ ناهار و شام صبحانه (از 230 تومان تا 500 تومن برای هر وعده مشاهده می گردد) شروع کردیم ،گرچه در برخی از دیگر دانشگاه های کشور این روند افزایش نیز مشاهده می گردد اما گویا نوع این موارد با دانشگاه بین المللی ما اندکی متفاوت می باشد.

از دیگر موارد می توان به اینترنتی شدن کامل رزرو غذا اشاره کرد که آغاز این طرح از هفته ی گذشته می باشد.

اما

شگفت انگیز ترین مبحث تغذیه 1_به میزان سهمیه ی نان برای هر فرد می باشد(سهمیه نان برای هر نفر یک چهارم قرص نان  که طبق گفته ی معاونت دانشجویی_ آقای فلاح _این مورد بخشنامه ی وزارت علوم می باشد!) ، 2_ به میزان شیری است که به صبحانه تعلق می گیرد که شیر یک لیتری به 4 عدد شیر تک نفره تبدیل شده است.(لازم به ذکر است که قیمت تمام شده ی 4 عدد شیر تک نفره کمتر از یک شیر یک لیتری برای دانشگاه تمام می شود).

باز هم امید آن را داریم که شاید یک نفر دلش به حال این دانشگاه بسوزه و یه رسیدگی انجام بده.

(الهی آمین)