درخواست مسولیین دانشگاه از وزارت علوم برای جذب هر چه سریع تر یک استاد تمام دیکته ی دریا !!