از آنجایی كه اكثر دانشگاه های كشور در یكی دو سال اخیر اقدام به ایجاد پردیس دانشگاهی نمودند دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز از این قافله عقب نبوده و اقدام به جذب دانشجو در پردیس دانشگاهی تازه تاسیس خود نموده است.

علاقه مندان به ثبت نام در رشته های مورد نظر كه در لیست ذیل موجود می باشند می توانند حداكثر تا 30 آبان جهت ثبت نام اقدام نمایند. البته قبل از ثبت نام توصیه می شود هزینه های تحصیلی را محاسبه نموده و با توجه به نیاز بازاركار، رشته مناسب را انتخاب نمایند.

رشته های تحصیلی در مقطع كارشناسی ارشد:

رشته

رشته كارشناسی مورد قبول

1-   زیست فناوری دریا

تمامی رشته های علوم زیستی و منابع طبیعی

2-   حمل ونقل دریایی

تمامی رشته ها

3-   زیست شناسی دریا

تمامی رشته های علوم زیستی و منابع طبیعی*

4-   مهندسی منابع طبیعی تكثیر و پرورش آبزیان

شیلات- زیست شناسی دریا

5-   فیزیك دریا

كلیه رشته های فنی- مهندسی، ریاضی و فیزیك

6-   شیمی دریا

شیمی

7-   مهندسی سواحل

كلیه رشته های فنی- مهندسی، ریاضی و فیزیك

*جهت پذیرش در رشته آلودگی، علاوه بر رشته های علوم زیستی رشته های مرتبط با شیمی نیز پذیرفته می شود.

رشته های تحصیلی در مقطع دكتری:

رشته

رشته كارشناسی ارشد مورد قبول

1-   زیست شناسی دریا

زیست شناسی دریا- شیلات و محیط زیست دریا

2-   فیزیك دریا

فیزیك دریا

شهریه علی الحساب هر نیمسال تحصیلی برای مقطع كارشناسی ارشد سه 000/000/30 ریال و برای مقطع دكتری 000/000/45 ریال می باشد.

ضمنا 30 درصد از ظرفیت پذیرش به دانشجویان بومی خوزستان اختصاص دارد(20 درصد به دانشجویان بومی آبادان و خرمشهر 10 درصد نیز به سایر شهرهای استان خوزستان).

داوطلبان ورود به دوره دكتری می بایست گواهی قبولی در یكی از آزمونهای زبان انگلیسی مورد تایید پردیس دانشگاهی به شرح جدول ذیل را ارائه نمایند.

آزمون زبان

TOEFL

IELTS 

TOLIMO

MCHE

KUELT* 

حداقل نمره

450

5

450

40

50

* KUELT آزمون زبان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می باشد.

در صورتیكه تعداد دانشجویان به حد نصاب برسد دوره تحصیلی دانشجویان قبولی از بهمن ماه سال 90 آغاز خواهد شد.