و این بار مهدی حسنی دانشجوی شیلات ورودی 88!

در ابتدا لازم می دانم که ذکر کنم که این موارد در ااول ترم روی داده اما تنها به این دلیل که این شخص به دنبال طی مراحل قانونی از مرحله ی بدوی تا دیوان عدالت اداری بوده است از ذکر تمامی جزییات تا وقت مناسب خودداری نمودیم.

حکم اولیه ی ایشان (دلیل حکم: درگیری لفظی یا درگیری با همکلاسی خویش، که صد البته ایشان رضایت دادند) در ابتدای ترم ان هم زمانی که برای ثبت نام خوابگاه به دانشگاه امده بود،توسط دبیر کمیته ی بدوی به ایشان ابلاغ گردید. طی اعتراضی که توسط اقای حسنی انجام شد و همچنین گرفتن رضایت از طرف شاکی حکم دو ترم تعلیقی به یک ترم در تجدید نظر کاهش یافت. در مرحله ی بعد اقای حسنی با مراجعه به وزارت علوم و دادن دفاعیات کتبی به این کمیته توانست علاوه بر این که رای صادره را لغو بنماید و خود را تبرئه کند، از ترم دیگر هم به دانشگاه محل سکونت خویش انتقال بیابد. که بعد از این امر ریاست دانشگاه از سوی وزارت با تماس تلفنی مورد سرزنش قرار گرفتند اما اقای صدری نصب این حکم را نپذیرفتند و از ورود ایشان با اینکه حکم کتبی از وزارت داشتند جلوگیری کردند. و در مراحل بعد مجددا با استفاده از  یکسری روابط  ،(بر شخص نویسنده و راوی نیز مشخص نگردید) این حکم صادر شده از وزارت را  لغو نمودند و اعلام کردند که این دانشجو سبب اخلال در نظم دانشگاه می گردند و ایشان را به یک ترم تعلیق محکوم نمودند.

و متاسفانه اکنون ترم رو به اتمام گردید ولی دکتر به صلاح خویش کوتاه نیومدن که نیومد...