امتحانات هم با تمام حاشیه هاش و شب خونی هاش تموم شدن..........

اما این وسط اصلا نمیشه از برخی موارد گذشت، یکی از این برخی موارد اینه که هنگام برگزاری امتحان یکی از دروس، خانمی بر روی برگه ایی می نویسه سهراب جان برگه رو بنویس بده و این برگه رو به اقای مورد نظر میده اما مراقب جلسه این برگه رو می بینه و گزارشو خودشو رد می کنه و در آخر هم نمره ی این اقا و خانم رو  0.25  میدن.

اما نکته ی اصلی اینجاست که کمیته ی انضباطی پس از این که رای خود را مبنی بر اجرای بند 6 یعنی دادن نمره ی  0.25 صادر نموده است، مجددا اشخاص را احضار نموده و پیگیر این مورد هستند که چرا یک خانم، همکلاسی پسر خود را، به اسم کوچک صدا زده است!

 خلاصه این که مسولین محترم کمیته ی انضباطی برای کشف این موضوع، پوآرو جان را به دانشگاه احضار نمودند تا بلکه شاید ایشون بتونن علت این موضوع رو کشف کنن!!!

 

 برای جلوگیری از افشای هویت فرد واقعی اسم مستعار سهراب انتخاب شد.