خلیل مینابی رتبه ی اول شیلات 86 با داششتن مقالات علمی پژوهشی، مقام های ورزشی، عضویت در انجمن علمی شیلات و شورای صنفی در رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در مقطع کارشناسی به این مهم دست یافتند. این انتخاب که سالانه صورت می گیرد در هر مقطع و در هر رشته به صورت جداگانه صورت می گیرد.. لازم به ذکر است که ایشان اکنون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد شیلات در دانشگاه خرمشهر می باشند.