مشیت الهی به این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند و این بارزترین فلسفه آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.
و این بار بعد از فوت آن استاد گرامی ، داغدار یکی از دانشجویان عزیز شدیم.بدین وسیله درگذشت   آقای احمد حمودی را به تمام دوستانمان و خانواده محترم ایشان و جامعه ی دانشجویی تسلیت عرض میکنیم. و از خداوند متعال برای  آن مرحوم درخواست آمرزش و برای داغدیدگان صبر ، تقاضامندیم.
با صدای بی صدا و بغض بی انتها خداحافظ