آئین دانش آموختگی دانشجویان ورودی 87 طی روزهای یکم , دوم و چهارم تیرماه در آمفی تئاتر شهید چمران برگزار گردید. برگزاری آئین به دلیل فوت نا بهنگام  استاد عزیز , زنده یاد مهندس نور امین  بیش از یک ماه به تعویق افتاد. برای تمامی دانشجویان فارغ التحصیل آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زنگی را داریم.