دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دومین کرسی ازاد اندیشی را که این بار با موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها بود برگزار گردانید.مراسمی که به دلالیل وجود اهرم های فشار بیش از حد و عدم وجود آزادی بیان چه برسد به آزادی پس از بیان(کمااینکه در کرسی ازاداندیشی اول که با موضوع حجاب برگزار شد،عده ایی مورد تفتیش عقاید و پرس و جو عقیدتی قرار گرفتند)منتقدان خاص خود را نمی توانست دربرگیرد.

موضوعی که در سالهای پس از انقلاب بسته به دولت موجود و شرایط حکومت بارها پررنگ یا کمرنگ شده است.این طرح در دولت نهم و دهم اوج پررنگی خود را تجربه می کند.

مدتها از دادن چنین طرحی از سوی اشخاص،سازمانها و نهادهایی چون مجلس خبرگان_که وظیفه ی اصلی ان نظارت بر کار رهبری است_می گذرد و اما بر دیگر روی این سکه غیر عالمانه و سطحی خواندن این موضوع از طرف پیکره ی جدایی ناپذیر دیروز حکومت_یعنی اقای احمدی نژاد_تلالو می کند.

طی این سال ها شاهد بودیم برای انحراف دانشجویان از مسائلی که در کشور می‌گذرد و دقیق شدن آنها در مسائل سیاسی و اقتصادی به یکباره صحبت از ارتباط شرعی بین دختران و پسران به میان می‌آید و تا موضوع رسمیت دادن به ازدواج موقت بین دختران و پسران پیش می‌رود"

و اینک طرح تفکیک جنسیتی به مرور جای خود را به دانشگاه تک جنسیتی خواهد داد که در صورت اجرای این طرح ما عملا طرفیت رقابت علمی و سالم را در محیط های دانشگاهی به دو بخش تقسیم می کنیم. بدتر این که در صورت اجرای مصوبه سال ۱۳۶۶ شورای انقلاب فرهنگی، که وزیر علوم مرتب به آن اشاره می کند، احتمالا در آینده فقط رشته هایی را عرضه می کنند که برای دختران مناسب می بینند. بنابراین، دختران از بعضی رشته ها محروم می شوند و بیشترین آسیب را می بینند".

علاوه بر آثار مخرب آموزشی، تاثیرات اجتماعی این طرح هم نگرانی ها یی را در محافل دانشگاهی ایجاد کرده است.

منتقدان می گویند که جداسازی تصنعی زن و مرد موجب قطع ارتباط سالم آنها در محیط های دانشگاهی می شود و به رفتارهای ناهنجار اجتماعی دامن می زند.

بر اساس امار ارایه شده در سال 1391، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در حدود ٢٠ درصد، علوم انسانی بیش از ٣٠ درصد، علوم تجربی ١٠ درصد، هنر ٣٤ درصد و زبان های خارجی ٢۵ درصد کدرشته های دانشگاهی به صورت تفکیک شده برای دانشجویان پسر و دختر برگزار شد.

دانشگاه های اراک، اصفهان، بوعلی سینا همدان، بین المللی امام خمینی قزوین، لرستان، محقق اردبیلی، گلستان و علامه طباطبایی از دانشگاه هایی هستند که شمار زیادی از رشته های تحصیلی را به صورت تک جنسیتی برگزار می کنند.

در کنار دانشگاه های تک جنسیتی مثل الزهرا، دانشگاه چمران اهواز نیز در کلیه ٤٧ رشته دانشگاهی خود تفکیک جنسیتی بر قرار کرده است که با اعتراض گسترده داوطلبان مواجه شده است.
در کنار تفکیک جنسیتی انجام شده در بسیاری از رشته های دانشگاهی نیز تبعیض جنسیتی علیه زنان به چشم می خورد. تبعیض در رشته های پرطرفدار دانشگاهی در حالی به چشم می خورد که در کنکور سراسری امسال ٦٠ درصد شرکت کنندگان را زنان و ٤٠ درصد مردان تشکیل می دهند.

از سال ١٣٨٤ با انتصابی شدن روسای دانشگاه های کشور توسط مسئولان وزارت علوم، انحلال تشکل های منتقد دانشجویی، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان معترض، همکاری دانشگاه ها با نهادهای امنیتی و پیشبرد طرح اسلامی سازی دانشگاه های کشور با تک جنسیتی کردن رشته های دانشگاهی و تبعیض در پذیرش دانشجویان به بخشی از سیاست های دانشگاه های کشور تبدیل شده است. 


به امید انکه این نگرش دید، از بعد جنسیت تغییر به دید از بعد انسانیت یابد.