این مراسم که سالانه در تمامی دانشگاه ها برگزار می گردد، شنبه مورخ 29/9 با حضور برخی از مسولیین چون دکتر نادری _معاون محترم وزیر علوم_ در دانشگاه با معرفی پژوهشگرهای برتر و... و برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی اغاز به کار نمود.

تمامی دانشکده ها در دانشگاه طی این هفته برنامه ها و مراسم و سمینارهای اموزشی خاص خود را ارایه خواهند نمود.