به نقل از سایت رسمی دانشگاه علوم و فنون دریایی: احمد علمشاهی - مشاور عالی معاون فرهنگی وزارت علوم در نشست مشترک معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و نمایندگان وزیر در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی که در وزارت علوم برگزار شد، دكتر صدری نسب را بعنوان رئیس دانشگاه برتر به لحاظ حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی معرفی نمودند.

                  تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل