اردوان فرهادی دانشجوی کارشناسی شیلات ورودی 87 که  اکنون نیز در همین دانشگاه با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان(رتبه اول گروه خویش بوده اند)در مقطع کارشناسی ارشد در حال ادامه دادن به روند اموزشی خویش می باشند  .وی در دوران کارشناسی با عضویت در انجمن علمی شیلات و شرکت در فعالیتهای فرهنگی و همچنین کسب عناوینی مانند پژوهشگر برتر شدن و ارایه مقالات علمی معتبر و شرکت در همایشها .... توانسته اند که با کسب امتیاز بالا، به عنوان دانشجوی نمونه ی کشوری در گروه منابع طبیعی معرفی شوند.

                                    اردوان فرهادی توانسته پس از خلیل مینابی برای دومین بار این عنوان را نصیب دانشگاه علوم و فنون دریایی کند

خانم صفورا ابرقویی نیز در بین دانشجویان علوم فنون جزو افتخار آفرینان دانشگاه بوده و موفق شدند در بین دانشجویان معرفی شده به وزارت علوم بعنوان نفر دوم دانشجوی نمونه در گروه منابع طبیعی، معرفی شوند.

موفقیت این دوستان عزیز را در مقاطع بعدی از ایزد منان خواهانیم.