به نقل از سایت رسمی دانشگاه:

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ دانشگاه برگزیده کشور در عرصه پیشگیری از مواد مخدر...

طی مراسم تقدیر از دانشگاه های برتر کشور در عرصه پیشگیری و مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر، مجموعه معاونت فرهنگی!!!! و اجتماعی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان دانشگاه برگزیده در عرصه پیشگیری و مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر انتخاب  و معرفی  شد.

شاید یکی ازین دلایلش میتونه اجبار برخی از دانشجوها به دادن ازمایش اعتیاد توسط کمیته انضباطی دانشگاه باشه....!حالا بماند که گزارش افرادی که به خاطر استعمال دخانیات به کمیته فراخوانده شدند را دادند یا نه؟

جا داره که دوباره بگیم:

                                              تو خود بخوان حدیث مفصل ازین مجمل