ظاهرا اقای نمونه این اخر ترم یادشون اومده که یکسری دانشجوها هستند که شاخص ها و ارزشهای ایشون رو رعایت نمی کنند...
در انتهای ترم دانشجویی انهم زمانی که دانشجویان به پیشباز مراسم امتحانات می روند به علت عدم رعایت حجاب اسلامی هفت نفر را به رای کمیته انظباطی دانشگاه به حکم یک ترم تعلیقی محکوم نمودند.
هفت نفر محکومی متشکل از 6 دانشجوی دختر و یک دانشجوی پسر می باشد که برای حفظ حریم خصوصی ایشان از نام بردن اسامی ایشان خودداری می گردد.