با توجه به اینكه دولت جدید در حال معرفی وزاری كابینه و ایجاد تغییر تحول در سیستم مدیریتی نهادها و وزارتخانه و ادارات می باشد و دانشگاه خرمشهر  به عنوان یكی از دانشگاه های وزارت علوم نیز از این تغییر و تحولات به دور نخواهد ماند و ان شاالله در سال جدید تحصیلی فرد جدیدی را بعنوان رئیس دانشگاه در سمت ریاست خواهد دید لذا از كلیه دانشجویان و اساتید و كارمندان دانشگاه خرمشهر درخواست میكنیم تا با شركت در نظر سنجی نوع مدیریت آقای صدری نسب را مورد ارزیابی قرار دهند. ضمنا چنانچه انتقادی به مدیریت ایشان می باشد با رعایت ادب و احترام در قسمت نظرات، انتقادات خود را نسبت به ایشان مطرح نموده تا شاید راهگشای ریاست بعدی دانشگاه باشد.