و سرقتی دیگر...
در حالی که کمتر از دو ماه از سرقت یک عدد رایانه (dell) در خوابگاه معین بخش کارشناسی می گذرد، متاسفانه اینک شاهد تکرار دوباره ی این رفتار به دور از جایگاه دانشجویی و اخلاق والای انسانی بودیم. سارق یا سارقین در مورخه 16 بهمن اقدام به انجام این عمل قبیح و سرقت مجدد یک دستگاه رایانه( lenovo ) می نماید و این در حالیست که علاوه بر تعداد اندک افراد موجود در خوابگاه، درب اتاق نیز قفل بوده است. به تبع این اتفاق و با همانگی مسولیین مربوطه دانشگاه، پلیس اگاهی جهت انگشت نگاری از سرنخ این مورد( موس که به رایانه متصل بوده  از دستگاه جدا گردیده اما مورد سرقت واقع نشده است) به خوابگاه امده و اقدام به تنظیم تحقیقات اولیه نمودند. 
امید به آن می رود که موج ایجاد حس نا امنی و عدم اعتماد در خوابگاه با متنبه شدن شخص یا اشخاص خاطی و برگرداندن اموال مسروقه( دو دستگاه رایانه و یک کت) به حداقل رسیده و جمع گرایی، ارامش و صمیمیت چون فضای پیش از واقعه گردد.