بالاخره بعد از مدتها که اخبار ضدونقیضی از احتمال برکناری دکتر باورصاد به گوش ما می رسید امروز مطع شدیم که طی حکمی ایشان از ریاست دانشگاه برکنار شد و شخص دیگری جایگزینشان شد.

شاید درنگاه اول این خبر برای بسیاری از دانشجویان و کارمندان خوشحال کننده باشد اما وقتی نام جانشین ایشان آورده میشود چیزی جز افسوس روزهای گذشته بر جای نمی ماند.

همانگونه که  مطلع هستید دکتر صدری نسب فرزند شاه میرزا یکی از گزینه های جانشینی برای دکتر باورصاد بود که بعلت شکایت بسیاری از کارمندان که در زمان مدیریت دکتر صدری نسب سخت ترین شرایط را  سپری کردند این امر منتفی شد . 

 جبهه موافقان دکتر صدری نسب را نیز اکثرا هم زبانان و هم کیشان ایشان تشکیل میدادند که به علت برخی منفعت طبی ها نه تنها مخالف ایشان نبودند که طرفداران پرو پاقرصی نیز به حساب می آمدند

اما متاسفانه علی رقم تمام مخالقت های صورت گرفته و شکایت های انجام شده توسط کارمندان و برخی از نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر وزارت علوم دکتر صدری نسب را به عنوان رئیس جدید دانشگاه معرفی نمود.

مطمئنا در روزهای آتی با شیوه مدیریتی که همگی از ایشان سراغ داریم نه تنها مشکلی از مشکلات این دانشگاه حل نخواهد شد بلکه ایشان بزرگترین مشکل دانشگاه نیز به حساب خواهند آمد.

اینک تنها آرزویی که در پایان خبر می توان داشت این است که خدایا کاری کن که این 4سال را بتوان تحمل کرد تا به اتمام رسد.