وقتی ترم قبل شنیدیم که یه رشته ای تصویب شده که قراره برای یار اول در ایران بیاد و اونم به دانشگاه ما اعطاشده کلی خوشحال شدیم گرچه باورش سخت یود اما وقتی دکتر د.  توی یکی از کلاسا شیرینی پخش کرد و گفت من فلان کردم من بهمان کردم تا این رشته  بیاد و بزودی تاییدیه ی منابعشم میاد،باورمون شد خلاصه اون رشته کارشناسی ارشد محیط زیست دریا بود،اما حالا بعد از سه ماه اعلام کردند که تصویبش ناقصه و ...رفت تا سال دیگه....

آمدن این رشته همانا و;اون کسایی که سه ماه تابستونو به خوندن این رشته وقتشونو اختصاص دادن همانا..