سال تحصیلی جدید شروع شد در حالی كه من نیستم

من و بقیه دوستان 85  كه روزهای بد و خوب را در كنار یكدیگر سپری كردیم

من و همه خاطراتی كه با دوستانم در دانشگاه علوم و فنون داشتم

شاید این مطلب به نوعی خداحافظی از افرادی باشد كه در طول یك سال و نیم گذشته مطالب و انتقادات فردی به نام كاكتوس را از روی اجبار تحمل كردند. هرچند در طول همكاری با دوستان موج آبی مطالب زیادی را آموختم و همیشه نظرات دوستان بهترین مشوق من بود اما مطمئنا برخی افراد نیز از نوشته های من رنجیدند كه برخود لازم میدانم یادآور شوم كه مسئولیت بالاتر خواهان پذیرش ظرفیت انتقاد بالاتر نیز می باشد.

هرچند از این به بعد، هر از چند گاهی با برخی مطالب  كنارتون هستم اما اگر بعد از این مطالبم به روز نبود به بزرگی خودتون مرا ببخشید و عذر تقصیر من رو بپذیرید

از برخی از دوستان هم لازم هست تشكر كنم

دكتر باورصاد كه خبرسازترین عضو وبلاگ و تیترهای خبری  بود

برخی از دانشجویان و كارمندان كه با ایمیل با ما در تماس بودند

 مهدی  كه با راه اندازی اولین موج آبی، موج جدیدی را در دانشگاه به راه انداخت و ما را بر آن داشت كه موج آبی 2 را  به فاصله یك هفته بعد از حذف موج آبی1 راه اندازی كنیم

و دانشجویان ورودی 85 كه سختی های 4 ساله فقط در كنار آنان برای من قابل تحمل بود