مژده ای دل که مسیحا نفسی امده است

باور کردنی نبود،اول فکر کردیم خوابیم اما.......نبودیم..

گرچه چند ماه بیشتر از امدن دکتر فلاح نمیگذره اما در همین مدت بسیار کوتاه ایشان خوابگاه معین(به قولی زندان گوانتانامو)را متحول نموده است،که این امر رضایت اکثریت خوابگاهیان را در بر داشته است،گرچه تحت فشار و محدودیت انجام داده اند (شنیده ها حاکی از ان است که قسمتی از این هزینه ها را ایشان از هزینه شخصی خود داده اند،و حتی خود ایشان برای اینکه زودتر معین اماده ی اسکان شود خود کبسول های گاز را جابجا مینمودندو یا در اتاق ها سطل  میگذاشتند و یا ....لازم است بدانید که ایشان عضو هیئت علمی میباشند اما ...).

و در اخر من بعنوان یک علوم فنونی جا دارد که کمال تشکر را از ایشان بنمایم و برای ایشان ارزوی موفقیت میکنم و امیئوارم که بگذارند بمانند.