روز یک شنبه مورخ 4/7/89 جلسه معارفه ریاست جدید دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا و معاونت آموزشی دانشکده منابع طبیعی دریا برگزار گردید.
بنابر گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه طی حکمی از جانب رئیس دانشگاه ، آقای دکتر ناصر سعیدی بعنوان رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا و مدیر گروهی رشته مدیریت بازرگانی دریا منصوب گردید.
همچنین جناب آقای مهندس اشرف زاده بعنوان معاونت آموزشی دانشکده منابع طبیعی دریا منصوب گردید.

منبع: سایت دانشگاه خرمشهر