اینطور كه معلومه ما هروقت تصمیم میگیریم از كسی یا چیزی تعریف كنیم یا تشكر كنیم همه چیز بهم میریزه و باز هم همه چیز خراب میشه.

یه مدت بود که بخت غذا تو دانشگاه خوب شده بودهرچند که کمیتش خوب نبود اما کیفیتش مناسب بود یا شاید ما فكر می كردیم مناسب تا اینکه چند روزی از شروع ترم  گذشت که باز هم روز از نو روزی از نو 

هرچند باید كارمندهای آشپزخونه رو زحمت كش ترین قشر دانشگاه به حساب آورد اما نمی دونیم كه چرا با این همه هزینه و این همه تكنولوژی پیشرفته كه واس آشپزخونه تامین شده كیفیت غذا خوب نیست.

شاید اینكه چند روز غذای خوب پخت بشه بهترین دلیل باشه كه آشپزها به كارشون وارد هستند و میدونند كه باید چكار كنند . حالا سوال این كه كجای كار میلنگه؟؟؟ امیدواریم مسئولین مربوطه به فكر حل مشكل باشند