عجیب ترین شامی بود که تا كنون دیده شد بود! آمدند سیب زمینی 4 گوش درست کرده بودند به همراه پیاز سوخته،وقتی اوردنش خوابگاه معین، در ابتدا هیچ کس باور نکرد اما بعد که پسرها دیدند موضوع جدی است اونم با اینکه دفعه ی قبل همه نسبت به ابن غذا اعتراض کرده بودند،اینبار دگر کوتاه نیامدند و معین 1 و معین 2 و خوابگاه دریا آن شب بی شام ماندند گرچه دکتر فلاح سریعا به خوابگاه مراجعه نمودند و توضیحات لازم را دادند و به مسول مربوطه تذکر دادند اما فردای آنروز در سلف ماست هایی توزیع شد که فاسد بودند و از آنجائیكه باد کردن درب ماست حاکی ازین موضوع بود دست به سوراخ کردن ماست ها زدند تا کسی متوجه نشود و گویی که دانشجو اصلا شعور ندارد پس از جویا شدن علت این امر از اقای محمودیان ایشان اظهار داشتند که این ماست ها از ابتدا در کارخانه سوراخ بوده است! اما هنگام توزیع ناهار در سلف آقایون غوغایی به پا شد و کار تا به دادن استعفای دسته جمعی شورای صنفی و دکتر فلاح پیش رفت!