کانون انصار چند شب پیش برای بار اول دست به برگزاری جشنی تحت عنوان جشن امام رضا نمود که در مجموع جشن نسبتا خوبی بود اما دراین بین چندین اتفاق جالب افتاد:

1_یك گروه ناشنوا دعوت شده بودند که آمدند و ترانه ی ای ادما را اجرا کردند اما در وسط کار دکتر صدری نسب و حاج اقا ر.  اعتراض کردند که چرا دارند کار هایی شبیه به رقصیدن انجام میدهند!من نمیدانم اخه کسی که نه میشنوه و نه میتواند حرف بزند  غیر از اشاره چگونه  می تواند حرفش بیان نماید؟

2_وقتی حراست دید که سالن مملو از جمعیت شده دست به یك ابتکار بسیار جالب زد ایشان آمدند و در بین پسران و دختران که در قسمت انتهایی صندلی ها به علت کمبود جا ایستاده بودند یک نردبان گذاشتند تا مبادا یک نامحرم به نامحرم دیگه برخورد كند. خدا به دور

 به نقل از دانشجوها بعد از اختراع چرخ این بزرگترین اختراع  بشریت بود

3_برای برگزاری این جشن حتی یه یک ریال هم ندادند بطوری که خود دانشجویان هزینه ی مربوط به تزیینات،شام و حتی بلیط برگشت خواننده ای که از اصفهان دعوت کرده بودند را  دادند این امر از سوی اقای خوانساری برای بار اول نیست  كه انجام می گیرد بطوری که هنوز هزینه ی مربوط به سایر جشن های دیگر انجمن ها و تشکل ها را از سال قبل نیز نپرداخته اند.

یه یاداوری:در پست گوشتونو بیارین جلو،  عوض شدن حاج اقا احمدی را قبل از اینکه رسما اتفاق بیفته ذکر کردیم که این امر به وقوع پیوست و شخصی به نام اقای امینی  به جای ایشان امده اند خبرها حاكی از این است که ایشان قبلا در اهواز بوده اند اما نه در دانشگاه حالا از کجا آمده اند الله اعلم. امیدواریم هركه هستند و از هرجا آمده اند عملكردشان مثبت باشد