مرد جوانی که به عنوان یکی از پذیرفته شدگان آزمون دکترای رشته زیست شناسی دریا از اوایل سال 83 به دانشگاه خرمشهر امد شاید تضور نمی کرد در فاصله ای چنین کوتاه و تنها کمتر از 6 سال از آغاز تحصیلش به عنوان مدیر گروهی پرسابقه ترین رشته تحصیلی این دانشگاه انتخاب شود. انتخاب دکتر علی موحدی نیا به عنوان مدیر گروه رشبه زیست شناسی دریا از جمله تغییرات و رویداد های قابل توجهی است که که در هفته اخیر در دانشگاه رخ داده است. اگرچه علی موحدی نیا خود اشاره می کند که هنوز به طور رسمی این عنوان به وی اعلام نشده است و همچنان دکتر احمد سواری هدایت جلسات گروه را بر عهده دارد اما به نظر می رسد این خبر جدی تر از پخش یک شایعه و قابل اعتنا تر از شکسته نفسی های دکتر موحدی نیا در این مورد باشد.طبق اخباری که بدست آمده در حلسه ای که به منظور انتخاب مدیر جدید گروه برگزار شده است دکتر موحدی نیا بیشترین رای را در مقابل رقبای خود یعنی دکتر سواری و ذوالقرنین بدست آورده و در واقع وی طی روز های اینده به مدیریت جلسات گروه خواهد پرداخت.

  اما این که چه عواملی سبب شد تا دکتر احمد سواری پس از 12 سال از این جایگاه کنار گذاشته شودبیشتر به نارضایتی اعضای گروه از عملکرد وی باز می گردد. اختلافات دامنه دار و چند دستگی در بین اعضا گروه زیست شناسی که بیشتر به حاشیه های علمی و آموزشی ارتباط پیدا می کند تا جزئیات اصلی، در نهایت دسته ای را در این منازعه به پیروزی رساند که در جبهه مخالف با احمد سواری قرار داشتند. در این بین نباید از حضور دکتر مسعود صدری نسب در پشب پرده این حوادث به سادگی گذشت. علیرعم آن که تلاش های مخالفین در گروه به منظور تغییر دکنر سواری تقریبا از اواسط سال گذشته شدت یافته بود اما با جدی تر شدن آن در روزهای گذشته وی دستور به برگزاری انتخابات گروه می دهد. شاید ریشه این فرمان لازم الاجرا به حوادث چهارماه پیش بازگزدد. زمانی که دکتر صفاهیه (معاون آموزشی دانشگاه) و دکتر سواری (رئیس دانشکده) به اقدامات حودسرانه دکنر صدری نسب به عنوان مدیر گروه رشته فیزیک دریا اعتراض کرده و حتی قصد می کنند صدای این اعتراض را به گوش مقامات وزارت علوم نیز برسانند. غافل ار این که وی تا کم نر از دو ماه دیگر بر صندلی ریاست دانشگاه خواهد نشست و شرایط به نحوی دیگر علیه موقعیت و جایگاه فعلی آن ها تغییر می کند.آشکار است که اگر آن ها از این موضوع مطلع بودند شاید هرگز علیه ریاست فعلی این چنین در آن زمان موضع گیری نمی کردند.

   نکته دیگری که در این انتخاب حائز اهمیت است رده علمی دکتر موحدی نیاست. در حالی که تنها دو سال از دفاعیه وی از پروژه دکترایش می گذرد وتقریبا از هیج مقاله قابل توجهی در مجلات علمی و مهم خارجی برحوردار نیست چگونه می تواند بر جایگاه فردی با رده علمی استاد تمامی نشیند. پاسخ مخالفین به این سوال هرچه که باشد نمی تواند در کنار هم نشاندن این تناقضات را توجیه کند و در واقع این سوالات به طرح پرسش های دیگری می انجامد که پاسخ آن ها در جای دیگری است.  

  فارغ ار محموعه این عوامل و سوالات اگر از زاویه دیگری به این تغییر نگاه کنیم به نظر می رسد انتخاب دکتر موحدی نیا می تواند نیروی محرکه ای برای به سامان بخشیدن امورات گروه بیولوژی دریا باشد. ضمن آن که وی از این ویژگی برخوردار است که نزدیک به سه سال در خوابگاه دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه زندگی کرده است بنابراین بهتر از سایرین از مشکلات و مسایل موجود در مسیر انجام فعالیت های علمی آن ها آگاه است و می تواند در رفع این موانع به خوبی تلاش کند. مطالبه ای که قطعا خواست تمامی دانشجویان گروه بیولوژی دریاست.