هرچه از آغاز سال تحصیلی و زمان ریاست دکتر صدری نسب می گذرد تغییرات اعمال شده در حوزه مدیران دانشگاه نیز افزایش می یابد. پس از آن که دکتر موحدی نیا در گروه بیولوژی دریا جایگرین دکتر سواری شد و اخمدی مسئول حراست  به همراه دکتر دادالهی یکی یکی از پست های خود کنار رفتند به نظر می رسد این بار این تغییرات با برکناری احتمالی دکتر ذوالقرنین و خوانساری، معاونت دانشجویی را هدف گرفته باشد. وجود اختلافات جدی بین معاون دانشجویی (حسین ذوالقرنین) و ریاست جدید که ریشه آن به سال های نه چندان دور باز می گردد از همان ابتدا این شائبه را به ذهن القا می کرد که دکتر ذوالقرنین از اولین مدیرانی خواهد بود که باید سمت مدیریتی اش را ترک کند و شاید این اتفاق در روزهای آتی به وقوع پیوندد. اگرچه ذوالقرنین نسبت به همتایان پیشینش در معاونت دانشجویی کارنامه بهتری دارد اما جانشین احتمالی وی از جمله مدیرانی محسوب می شود که این دانشگاه کم تر به خود دیده است. دکتر محمد فلاح عضو گروه شیمی دریا در اواخر سال تحصیلی گذشته به عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه انتخاب شد و عملکرد وی در این مدت نشان داد که هر مدیری  در عین جدی بودن نسبت به انجام وظایفش، می تواند در نزد دانشجویان نیز محبوب شود. تلاش های وی در جهت بهبود وضعیت خوابگاه ها، امور رفاهی دانشجویان و پاسخگویی وی در قبال عملکردش از ویژگی هایی است که از او تا این لحظه مدیر موفقی ساخته است و از این رو از وی بعنوان جانشین احتمالی دکتر ذوالقرنین مرد مهربان و آرام معاونت دانشجویی نام می برند.

اما خبر کنار رفتن علیرضا خوانساری از مدیریت فرهنگی دانشگاه برای بسیاری از فعالین دانشجویی خبری خوشایند بود. خوانساری که در سال های پیش عملا با استفاده از امکانات و منابع مالی دانشگاه، بخش فرهنگی معاونت دانشجویی را به رقیبی جدی در مقابل تشکل ها و کانون های دانشجویی تبدیل کرده بود، از این طریق توانست به واسطه دخالت ها و ایجاد موانع مختلف کارکرد بسیاری از این مجموعه ها را تقلیل و در واقع ماهیت آن ها را خدشه دار سازد. روندی که متاسفانه در سال های اخیر به کاهش حضور دانشجویان در فعالیت های فرهنگی انجامید حال که خوانساری به آموزش رفته و به جای وی برگ باد مسئول دفتر نهاد رهبری آمده تا چرخ امورات فرهنگی را بچرخاند، به نظر می رسد روزهای بهتری را برای بخش فرهنگی دانشگاه می توان انتظار داشت. برگ باد که فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد است در سال های دانشجوییش با حوزه فرهنگی آن دانشگاه همکاری داشته و کاملا با فعالیت های معاونت دانشجویی آشناست ضمن آن که روابط عمومی و ارتباط خوب وی با دانشجویان می تواند  او را در انجام وظایفش موفق سازد. وظایفی که به پررنگ تر شدن نقش دانشجویان در کانون ها و مشارکت آن ها در فعالیت های فرهنگی خلاصه می شود.

در همین حال از این نکته مهم نیز نباید غافل ماند که اگر ذوالقرنین به واسطه اختلافاتش با رئیس جدید کنار می رود انگیزه برکناری خوانساری علیرغم روابط حسنه اش با صدری نسب در چه مسئله ای پنهان است؟ آیا خوانساری به علت نارضایتی دانشجویان از این پست كنارگذاشته شد یا اینكه این تغییر و جابه جایی فرصتی است كه به او اعطا شده تا با فراغ خاطر به ادامه تحصیل خود بپردازد. دلیل این بركناری هرچه باشد بایستی اذعان داشت که دکتر صدری نسب تا اینجا تصمیمات خوبی را اتخاذ کرده و مجموعه ای با سوابق قابل قبول را در کنار خود جمع کرده است. انتظاری که شاید تا پیش از این از او نمی رفت و اکنون وی به آن ها جامه عمل پوشانیده است.