خسرو فاضل پور دانشجوی سال آخر رشته شیلات و عضو انجمن اسلامی دانشجویان توسط کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. اتهام این دانشجو در حکم صادره توهین به امام جمعه خرمشهر و درگیری با ماموران حراست ذکر شده است. لازم به ذکر است که در کمیته بدوی فاضل پور به سه ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود که پس از اخذ تعهد از وی دو ترم از آن به حالت تعلیق درآمد.

به نظر می رسد روندی که در ترم گذشته  به منظور امنیتی و یک دست کردن فضای دانشگاه با احضار سه نفر از اعضا انجمن اسلامی به دادگاه شهرستان خرمشهر، تعلیق دوترمی نریمان اسدی از تحصیل و تهدید تعداد زیادی از اعضا این تشکل دانشجویی توسط حراست دانشگاه آغاز شده بود، در سال جاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه شدت بیشتری نیز پیدا کرده است.