در ابتدای دو راهی که به آزمایشگاه های دانشکده علوم دریایی منتهی می شود قاب نسبتا کوچکی قرار دارد که حاوی صدف تعدادی از شکم پایان برای نمایش عمومی است. در پایین این قاب اگر دقت کنیم عکسی از یک بنای ساختمانی در کنار رودخانه اروند خودنمایی می کند که یادآور اولین ساختمان دانشکده علوم دریایی خرمشهر در سال 1355 می باشد. این ساختمان که در واقع قصری قدیمی، به نام فیلیه و متعلق به شیخ خزعل از حاکمان خوزستان بوده است در سال 55 برای انجام امور آموزشی به دانشکده علوم دریایی واگذار می شود. این بنا درآبتدای جنگ تحمیلی مورد هجوم رژیم بعثی عراق قرار گرفت و به اذعان عده ای عراق اولین حمله را به خاک کشورمان با شلیک توپ هایش به قصر فیلیه آغاز کرده است. پس از پایان جنگ با وجود این که این ساختمان به طور کامل ویران نشده بود اما کاربری خود را نیز به دلایلی به عنوان دانشکده از دست داد تا در سال 79 اثری ملی و در زمره آثار باستانی شهرستان خرمشهر قرار گیرد. این اثر 93 ساله که در منطقه شلمچه قرار دارد چند روز پیش توسط شرکت صنایع دریایی ایران به طور کامل تخریب شد. این که چطور هر کسی به خود اجازه می دهد تا یک اثر ملی را در راستای منافع و مصالحش تخریب کند از جمله اتفاقاتی است که فقط در مملکت ما رخ می دهد و ریشه در بی توجهی مسئولان نسبت به تاریخ و هویت یک سرزمین و مردمانش دارد.

شیخ خزعل در سال 1315 از دنیا رفت، قصرش در سال 1389 تخریب شد و نوستالژی شیرین دانشکده علوم دریایی نیز امروز به آن ها پیوست.