چندی است که شایعه شده بود قرار است دکتر صدری نسب از مقام خود در دانشگاه عزل شوند وبه ریاست دانشگاه آزاد در منطقه شش منتصب شوند. در پی کنجکاوی بودیم بدانیم چه شده است که ایشان می خواهند بروند و در ذهن خود کاندیداهای احتمالی را نیز انتخاب کرده بودیم  که متوجه شدیم که خیر! ایشان عزل نشده اند و به مدت دو سال به  ریاست دانشگاه آزاد منطقه شش  نیز در آمده اند.

دکتر صدری نسب که بر خلاف ریاست قبلی دانشگاه در مجامع عمومی دانشگاه به ندرت دیده می شوند و در راه روهای دانشگاه به تنهایی رفت و آمد می کنند و حتی در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 87 حاضر نگردیدند ( به علت مشغله زیاد) و تنها در جشن گروه خود (فیزیک دریا ) حضور داشتند ؛ از این پس 3 روز در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و 2روز در دانشگاه آزاد منطقه شش  به ریاست خود ادامه می دهند. در ضمن آقای امینی ( رئیس حراست دانشگاه) به مقام مشاور ایشان منتصب گردیده اند.