وبلاگ خبری دانشجویی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر درصورتی كه تمایل دارید مطالبتان در وبلاگ درج گردد متن مورد نظر را به mojeaby2@gmail.com ایمیل كنید http://mojeaby2.mihanblog.com 2020-04-02T11:12:50+01:00 text/html 2014-02-08T21:17:48+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آریا ظهور سارق! http://mojeaby2.mihanblog.com/post/180 و سرقتی دیگر...<div>در حالی که کمتر از دو ماه از سرقت یک عدد رایانه (dell) در خوابگاه معین بخش کارشناسی می گذرد، متاسفانه اینک شاهد تکرار دوباره ی این رفتار به دور از&nbsp;جایگاه دانشجویی و اخلاق والای انسانی بودیم. سارق یا سارقین در مورخه 16 بهمن اقدام به انجام این عمل قبیح و سرقت مجدد یک دستگاه رایانه( lenovo ) می نماید و این در حالیست که علاوه بر تعداد اندک افراد موجود در خوابگاه، درب اتاق نیز قفل بوده است. به تبع این اتفاق و با همانگی مسولیین مربوطه دانشگاه، پلیس اگاهی جهت انگشت نگاری از سرنخ این مورد( موس که به رایانه متصل بوده &nbsp;از دستگاه جدا گردیده اما مورد سرقت واقع نشده است) به خوابگاه امده و اقدام به تنظیم تحقیقات اولیه نمودند.&nbsp;</div><div>امید به آن می رود که موج ایجاد حس نا امنی و عدم اعتماد در خوابگاه با متنبه شدن شخص یا اشخاص خاطی و برگرداندن اموال مسروقه( دو دستگاه رایانه و یک کت) به حداقل رسیده و جمع گرایی، ارامش و صمیمیت چون فضای پیش از واقعه گردد.</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2013-12-07T05:08:39+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آزاد 16آذر گرامی باد http://mojeaby2.mihanblog.com/post/179 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://www1.jamejamonline.ir/Media/images/1390/09/03/100860272713.jpg" align=baseline border=0></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=2>روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویم</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=2>تو را به این روز تبریک می گویم که این روز بی تو</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=2>و بی حس آرمان خواهی و ایمانت به حق طلبی وجودی بی معناست</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=2>علوم فنونی های عزیز روزتان گرامی باد.</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2013-11-04T17:10:20+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آزاد مصاحبه یکی از اساتید دانشگاه خرمشهر با ایسنا http://mojeaby2.mihanblog.com/post/178 <SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_ctl00_lblNews> <DIV style="LINE-HEIGHT: 23px" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"> <DIV dir=rtl> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مؤسس رشته شیمی دریا در ایران در تبیین ضرورت‌ها و اهداف راه‌اندازی دوره دكتری این رشته، عمده "بحران"های زیست‌محیطی كشور را ناشی از تفكر منفی كارشناسان محیط‌زیست، دخالت‌های غیرعلمی و قرائت‌های نادرست از سنجش‌های اولیه شیمیایی "به‌عنوان كار تخصصی شیمیدان‌ها" دانست و با غیرعلمی خواندن شیوه رفع مسائل زیست‌محیطی كشور با "بحران آفرینی" در سطح جامعه، گفت: <SPAN style="COLOR: navy"><FONT color=#006400>این مسائل باید به روش علمی و نه با ایجاد نگرانی در سطح جامعه رفع شود اما متأسفانه كسانی در زمینه&nbsp;دریا یا رودخانه‌ها اطلاعات می دهند كه اصلاً رشته تخصصی آن‌ها نیست. </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>دكتر یدالله نیك‌پورقنواتی در گفت وگو با خبرنگار علمی‌وآموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خوزستان - با تاکید بر وجود "بحران" در مسائل زیست محیطی كشور، اظهارداشت: در حقیقت بحران در تفكر و نگرش افرادی است كه این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وی افزود: نخستین كار در مسائل زیست محیطی برای پی‌بردن به وجود مشكل، داشتن اطلاعات قوی است؛ به عبارت دیگر شما باید اطمینان داشته باشید كه این اطلاعات صحیح است، به‌طور مثال هنگامی كه بیان می شود ماهیان خلیج فارس به فلزات سنگین از قبیل سرب، مس، روی و آهن آلوده هستند، متأسفانه این اطلاعات از سوی كسانی گزارش می‌شود كه اصلاً رشته آن‌ها سنجش مواد و تركیبات شیمیایی نیست. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مدیر گروه شیمی دریا دانشگاه علوم‌وفنون دریایی خرمشهر با تأكید بر این‌كه از سنجش‌های ساده مانند </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>، نیترات، فسفات تا اندازه‌گیری مقادیر فلزات سنگین، تركیبات ارگانیك یا ارگانومتال باید توسط متخصص آن یعنی شیمیدان‌ها انجام شود، خاطرنشان كرد: در واقع همان‌طور كه یك شیمیدان حق ندارد در رشته‌های تخصصی دیگر دخالت كند، یك كارشناس محیط‌زیست نیز نمی‌تواند هم فلزات سنگین را سنجش كند و هم در حوزه حیات‌وحش و جنگلداری و ... مقاله بدهد و نخواهد توانست تخصصی عمل كند. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>دانشمندان ما عادت ندارند مسئله علمی را از طریق علمی حل كنند</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>نیك‌پور قنواتی تصریح كرد: متأسفانه تفكر دانشمندان یا كارشناسان محیط‌زیست كشور از دوره كارشناسی منفی است و این تفكر منفی را در دوره دكتری در جامعه هم اعمال می‌كنند، در حالی‌كه متخصصان نباید یك بحران را با ایجاد بحران حل كنند و اگر به‌درستی در منطقه‌ای به این نتیجه رسیدیم كه پساب یك واحد تولیدی، رودخانه یا دریا را آلوده می‌كند، باید این مشكل را از طریق علمی رفع كنیم نه آن‌كه مسئله را به سطح جامعه بكشانیم؛ در حال حاضر منشأ حدود 80-70 درصد ناراحتی‌های جامعه مسائل روحی و روانی است و پزشكان علل بسیاری از بیماری‌ها را روحی می‌دانند. وقتی كه مدام بگوییم وضعیت آب، هوا، ترافیك و همه چیز بد است، اگر قرار است همه چیز بد باشد دیگر چرا باید زندگی كنیم و چرا زنده هستیم؟ این نشان می‌دهد یك جای كار مشكل دارد، یعنی دانشمندان ما عادت ندارند یك مسئله علمی را از طریق علمی آن حل كنند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اطلاعات اولیه محیط‌زیستی باید از سوی شیمیدان‌ها گزارش شود</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وی اظهار داشت: به‌عنوان فردی كه هشت سال است رشته شیمی‌دریا را در كشور راه‌اندازی كرده‌ام، معتقدم اطلاعات اولیه محیط‌زیستی باید از سوی شیمیدان‌ها گزارش شود زیرا یك شیمیدان حدود 100 تا 150 واحد درسی در زمینه شیمی و سنجش‌های شیمیایی طی می‌كند تا به این سطح برسد در حالی‌كه یك كارشناس محیط زیست، شیلات، یا بیولوژیست 10 واحد شیمی هم نمی‌گذراند. كارشناسان این رشته‌ها نمی‌توانند سنجش‌های شیمیایی را انجام دهند؛ سنجش و اندازه ‌گیری كار شیمیدان‌ها است و در مرحله بعد، این كارشناسان می‌توانند روی داده‌های موثق شیمیدان‌ها، وضعیت محیط زیست را تفسیر و ارزیابی كنند كه به‌‌طور مثال داده‌های فلان پایگاه موثق نشان می‌دهد وضعیت محیط زیست به سمت ایجاد مشكل پیش می‌رود. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>هیچ آبزی در خلیج‌فارس آلوده نیست!</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مؤسس رشته شیمی دریا در ایران افزود: از سوی دیگر واژه‌هایی مانند "بحران" و از این قبیل اصلاً در جامعه علمی جایگاه و نقشی ندارند. هنگامی كه تولید اتفاق می‌افتد، همراه آن مسائلی هم وجود دارد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>CO<SUB>2</SUB></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SUB><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></SUB><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>از بینی افراد هم خارج می‌شود و اگر یك سنسور نزدیك بینی بگیرید، میزان </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>CO<SUB>2</SUB></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SUB><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></SUB><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>را بسیار بالا نشان می دهد؛ پس بگوییم اصلاً نیازی به نفس كشیدن نیست و تنفس كل منطقه را آلوده می كند. تقریبأ با قاطعیت اعلام می‌كنم كه برخلاف بسیاری از مقالات یا همایش‌های بحرانی كه برگزار می‌شود، هیچ آبزی در خلیج فارس به فلزات سنگین<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آغشته نیست.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>از مشكل وجود روی در ماهی تا خرید قرص روی از داروخانه!</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>نیك‌پور قنواتی با بیان این‌كه مردم می‌توانند با خاطری بسیار آسوده ماهیان خلیج فارس را مصرف كنند، افزود: نمی‌توانیم بگوییم وجود روی (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Zinc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) در یك ماهی آلودگی است بعد به داروخانه بروید و 50 هزار تومان بدهید، قرص </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Zinc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>بخرید. نمی‌توان گفت وجود آهن در ماهی مشكل‌ساز است اما از سوی دیگر بگویید 80-70 درصد افراد جامعه به كمبود آهن دچار هستند و باید قرص آهن مصرف كنند؛ این نشان‌دهنده یك عدم تناسب و تناقص است. </SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تولید فدای مسائل زیست‌محیطی كوچك نشود</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وی اظهار كرد: در واقع نمی‌گویم در مسائل زیست‌محیطی مشكل وجود ندارد اما موضوع اصلی این است كه نباید به‌طور مثال تولید را فدای برخی مسائل زیست‌محیطی كوچك كرد؛ به‌عنوان مثال یك دهه پیش و در جریان راه‌اندازی توسعه نیشكر، فضای سیاسی استان و مطبوعات كاملأ بر ضد و علیه توسعه نیشكر بود كه این واحدها چنین و چنان مسائل زیست‌محیطی را ایجاد می‌كنند؛ حدود سه سال، مسؤول پروژه هفت واحد توسعه نیشكر بودم و مسائل زیست‌محیطی آن بسیار بسیار كمتر از آن چیزی است كه عنوان می‌شود. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مدیر گروه شیمی دریا دانشگاه علوم‌وفنون دریایی خرمشهر با بیان این‌كه كدام كشور با بخش تولید خود این‌گونه برخورد می‌كند، افزود: اگر در همان زمان توسعه بیشتری در واحدهای كشت و صنعت نیشكر انجام می‌شد، آیا طی این 10 سال نمی‌توانستیم تمام نیاز شكر كشور را تولید كنیم؟ از سوی دیگر هر كدام از این واحدهای توسعه نیشكر چه هزینه‌های هنگفتی صرف راه‌اندازی آزمایشگاه‌های بزرگ و وسیع تنها برای چند سنجش ساده مثل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>BOD</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>COD</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>، فسفات و نیترات كرده‌اند به این دلیل كه از آن‌ها خواسته شده‌است؛ البته این موضوع تنها مختص توسعه نیشكر نیست و تمام تولیدكنندگان با این مسئله مواجه هستند. نمی‌گویم مشكل زیست‌محیطی ایجاد نمی‌شود اما معتقدم مشكل را با مشكل حل نكنیم.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>هر كسی حق ندارد در هر حوزه‌ای اظهارنظر كند</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>نیك‌پور قنواتی ادامه‌داد: ایران چه نقشی در كاهش ضخامت لایه اوزون داشت كه این چنین دخالت ایران در لایه اوزون مطرح می‌شود؟ مگر سهم تولید ایران در كل تولید جهان چقدر است؟ در شرایطی كه 70 تا 80 درصد تولید دنیا در انحصار و اختیار آمریكا و اروپا است. اگر دریاچه ارومیه بحران دارد دلیلی نمی‌شود كه اینجا خلیج فارس هم بحران داشته‌باشد. دلیلی ندارد كه بگوییم ریزگردها رادیواكتیویته دارد. چه كسی این مسئله را بررسی كرده‌است و اطلاعات آن كجاست؟ این مسائل را شیمیدان‌ها باید بررسی كنند و هر كسی حق ندارد در هر حوزه‌ای اظهارنظر كند. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وی با بیان این‌كه كارشناسان محیط‌زیستی در تمام حوزه‌ها اظهارنظر می‌كنند، خاطرنشان كرد: گاهی نظراتی از سوی برخی كارشناسان محیط زیست كه دارای مدرك كارشناسی هستند، مطرح می‌شود كه یك فرد دكتری متخصص در چگونگی این نظرات می‌ماند. چرا باید به‌راحتی اظهار نظر كنند و این چنین با تولید مخالفت شود؟ تنها گفته می‌شود كه توسعه نیشكر پساب دارد اما آیا می‌دانید توسعه نیشكر با حجم فضای سبزی كه ایجاد می‌كند، چه حجمی از اكسیژن در طول سال تولید می‌كند و چه نقشی در تلطیف و پاك‌سازی هوای شهرهای آبادان و اهواز دارد؟ كدام كشور با تولیدات خود این‌گونه برخورد می كند كه ما برخورد می‌كنیم؟ </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>محدوده كوچكی از خور موسی، تنها منطقه آلوده خلیج فارس</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مدیر گروه شیمی دریا دانشگاه علوم‌وفنون دریایی خرمشهر با بیان این‌كه آب و هوای روستا بسیار سالم و خوب است اما کم تر كسی حاضر است برود و در روستا زندگی كند، افزود: نمی‌گویم صنایع آلودگی ایجاد نمی‌كند اما آلودگی را نباید با ایجاد یك آلودگی دیگر (در فضای روانی جامعه) رفع كرد زیرا این‌گونه حل نمی‌شود؛ معتقدم اطلاعات اولیه درباره این‌كه آیا ماهی آلودگی دارد یا خیر، كار شیمیدان‌هایی است كه دریا را می شناسند و با دستگاه‌های سنجش كار كرده‌اند. در كل منطقه خلیج فارس تنها جایی كه آلودگی دارد، یك منطقه كوچك از خور موسی است در حالی‌كه تا تنگه هرمز هزار و 500 كیلومتر مسافت است؛ حق نداریم بگوییم خلیج فارس آلوده است. این اظهار نظر به هیچ‌وجه علمی نیست و در هیچ جای دنیا این تفكر وجود ندارد. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>نگرش علمی به عالم اجازه جنجال‌آفرینی نمی‌دهد</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>نیك‌پور قنواتی در ادامه درباره نگرانی از آلودگی خلیج فارس به فعالیت غالب مردم و نوع اشتغال در این منطقه اشاره و تصریح كرد: از خور موسی به سمت هندیجان عمده محصولات تولیدی پوشاك است، سپس در دیلم و گناوه بیشترین نوع فعالیت مردم در مشاغل خدماتی مانند عرضه لوازم خانگی است. پایین‌تر در بوشهر نیز مركزی كه فلزات سنگین وارد آب كند، وجود ندارد. علم این‌گونه نیست كه ما با آن برخورد می‌كنیم، علم باید دست عالم آن باشد و نگرش علمی عالم هم اجازه نمی‌دهد جنجال‌آفرینی كند؛ هنگامی‌كه آلودگی ماهیان خلیج فارس را مطرح می‌كنند، گزارش می‌شود كه كادمیوم در آبشش ماهی دیده شده‌است جایی‌كه هیچ استفاده‌ای ندارد. اصولأ فلزات سنگین اگر در ماهی‌ها وجود داشته باشد، در آبشش و كبد تجمع می‌یابد كه اصلأ استفاده‌ای نمی‌شود از سوی دیگر استانداردها را با استاندارد ژاپن یا كشورهای دیگر منطبق می‌كنند، در حالی‌كه میزان مصرف ماهی و سیستم بدن یك فرد ایرانی با ژاپنی كاملأ متفاوت است. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مدیر گروه شیمی دریا دانشگاه علوم‌وفنون دریایی خرمشهر با تأكید بر این‌كه وضع جامعه در حوزه‌های مختلف می‌تواند بسیار بهتر از شرایط كنونی باشد، افزود: در بحث فلزات سنگین، بدن انسان حتی به مقادیر كم كبالت و نیكل نیاز دارد و در حال حاضر تنها فلزی كه هنوز كاركرد فیزیولوژی آن ناشناخته مانده، جیوه است؛ می‌گویند جیوه مشكل ایجاد می‌كند اما از سوی دیگر ماده پركننده دندان (آمالگام) حاوی جیوه است و به ازای هر دندان در هر روز حدود 5 میكروگرم جیوه در دهان آزاد می‌شود؛ نمی‌گویم آلودگی جیوه وجود ندارد اما اگر باشد هم آمار دقیقی از میزان آلودگی در دست نیست از سوی دیگر گاهی متصدی دستگاه‌های سنجش چندان مسلط نیستند و به علت عدم اصلاح زمینه یا رعایت دستورالعمل‌های دیگر كار با دستگاه، عدد كاملأ نادرستی را قرائت می‌كنند.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>نیك پور قنواتی ادامه‌داد: یك مركز تولیدی ایجاد اشتغال را در پی دارد و اشتغال فضای روحی فرد و یك خانواده را مثبت می‌كند؛ این فضای روحی مثبت انرژی بسیار زیادی به فرد می‌دهد كه خود با هزاران آلودگی مقابله می كند اما ما هر جا می‌رویم در سیاست، اقتصاد و محیط‌زیست مدام پالس منفی منتشر می‌كنیم. عبارت "بحران‌های زیست‌محیطی" خود انرژی منفی به انسان می‌دهد در حالی‌كه در بسیاری از همایش‌ها و سمینارهای زیست‌محیطی این عبارت مطرح می‌شود.&nbsp;</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ارائه اطلاعات از دریا كار شیمیدان‌های دریا است</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مدیر گروه شیمی دریا دانشگاه علوم‌وفنون دریایی خرمشهر تأكید كرد: ارائه اطلاعات از دریا كار شیمیدان‌ها و افراد متخصص در شیمی است كه علاوه بر داشتن دید علمی، دریا را نیز بشناسند نه آن‌كه هر شیمیدان به این حوزه وارد شود. از سوی دیگر اگر یك شیمیدان وجود آلودگی را در منطقه‌ای تشخیص دهد، نباید مستقیما این موضوع را در جامعه عنوان كند.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>بشر برای مسائل گسترده زیست‌محیطی هیچ‌گونه راه‌حلی ندارد</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وی با بیان این‌كه نه تنها ما بلكه بشر در مقابل مسائل زیست‌محیطی گسترده هیچ‌گونه راه حلی ندارد، افزود: ایجاد فضاهای منفی روانی باعث می‌شود نخبه‌ای كه می خواهد در شهر بماند به خاطر فرزندان خود، از این منطقه برود و آن‌وقت مدام می‌گویید چرا استان این‌قدر عقب مانده‌است؛ در حقیقت خودمان با پالس‌های منفی كه مرتب در استان می‌فرستیم، این كار را كردیم. مردم گناهی ندارند كه با وجود تمام شرایط سخت اقلیمی استان، مدام اخبار نگران‌كننده دریافت كنند. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تصویب مرحله نخست مجوز راه‌اندازی دكتری شیمی‌دریا در دانشگاه</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وی با اشاره به تصویب مرحله نخست مجوز راه‌اندازی دوره دكتری شیمی دریا در دانشگاه علوم‌وفنون دریایی خرمشهر تصریح كرد: در حال پیگیری هستیم كه نخستین دوره پذیرش، بهمن‌ماه امسال به‌صورت تكمیل ظرفیت انجام شود؛ در غیر این صورت پذیرش دانشجو از مهرماه آینده قطعی است. هدف اصلی و تمركز روی رودخانه‌های استان و خلیج فارس است و در این راستا، دانشجویان گرایش های مختلف شیمی می‌توانند با رشته شیمی دریا ارتباط مؤثری داشته باشند تا پروژه‌های گروهی خوبی شكل بگیرد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مؤسس رشته شیمی دریا در ایران افزود: در واقع كارهای گروهی در دانشگاه‌ها ضعیف است به‌طور مثال یك پژوهشگر بیان می‌كند نمك‌های دریا فوق‌العاده آلوده است در حالی‌كه این نمك‌ها بسیار مفید و حاوی عناصر ضروری برای بدن انسان هستند اما باید آلودگی آن را رفع كنیم. تكرار و انتشار پیوسته افكار منفی باعث آلودگی اذهان می‌شود اما اگر رویدادهای مثبت انعكاس بیشتری پیدا كند، فضای استان مثبت و آرامش بیشتری حاكم خواهد شد. </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P></DIV></FONT></DIV></SPAN> text/html 2013-10-25T22:10:31+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آریا نظر شما چیست؟ http://mojeaby2.mihanblog.com/post/173 <p><img style="WIDTH: 612px; HEIGHT: 585px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.8pic.ir/images/07614605067541701253.jpg" width="1" height="2199"></p> <p>پس از گذشت چهار سال از دریافت این مجله و واگذاری مسولیت آن بر عهده ی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، به نظر شما عملکرد مسولیین دانشگاه در قبال مقالات دریافتی و سایر مسایل مربوط به آن چیست؟</p> text/html 2013-10-25T21:38:10+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آریا آنچه درین ماه بگذشت... http://mojeaby2.mihanblog.com/post/177 پیش از هر چیز از قصور امر پوزش می طلبیم.<div>در وهله ی اول ورود دانشجویان را به دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در تمامی مقاطع در سال تحصیلی 1392 را تبریک عرض می نماییم.&nbsp;</div><div>افتتاح سلف سرویس مرکزی را به یقین می توان از ضروری ترین امور در کنار نیاز روزافزون به گسترش و توسعه خوابگاه های دانشجویی اعم از پسرانه و دخترانه ، نام برد که خوشبختانه و بالاخره پس از مدتی طویل این پروژه که در کنار پروژه های ناتمامی چون ازمایشگاه مرکزی، خوابگاه های متاهلی و &nbsp;دانشکده ی منابع طبیعی و .... &nbsp;قرار داشت در ابتدای ترم افتتاح گردید.</div><div>انتخاب اقای برکه باد( مدیر پیشین امور فرهنگی و مسئول اسبق دفتر نهاد رهبری دانشگاه) به عنوان رییس حراست دانشگاه و نیز انتخاب اقای چراغی به عنوان مدیر امور فرهنگی از دیگر موارد رویداد یافته در دانشگاه می باشد.</div><div>شاید به گفته ی برخی ها بتوان مهمترین جابجایی را در برکناری معاونت پیشین امور اداری و انتخاب دکتر رونق (مشاور روسای پیشین دانشگاه اعم از دکتر سواری، دکتر باورصاد و دکتر صدری نسب) به عنوان معاونت امور اداری مالی دانست.&nbsp;</div><div>همانگونه که پیشتر گمانه زنی می شد نیز برخی از پرسنل دانشگاه در بخش های {...} دست به استفاده ی نامشروع و غیرقانونی از اموال بیت المال دانشگاه نمودند که منابع گویا بازداشت افراد را در بر می داشت و!!! فرد یا افراد مرتکب شده مجددا در بخش خود به ادامه کار از سوی مسولیین دانشگاه مورد تایید قرار گرفتند.</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2013-08-12T03:33:11+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آزاد نتیجه نظر سنجی در وبلاگ http://mojeaby2.mihanblog.com/post/176 <P><FONT size=2>بر اساس نظرسنجی انجام شده در وبلاگ، حدود 860 رای ثبت&nbsp;گردید. </FONT><FONT size=2>در این نظرسنجی مشخص گردید كه حدود &nbsp;87درصد از شركت كنندگان در نظر سنجی مدیریت دكتر صدری نسب را افتضاح ثبت كرده اند و 5/12 درصد نیز مدیریت ایشان را ضعیف و كمتر از 5/0 درصد نیز متوسط در نظر گرفته اند و هیچ رای مبنی بر عالی یا خوب بودن عملكرد ایشان ثبت نشده است.</FONT></P> text/html 2013-08-06T04:48:35+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آزاد دعوت از بازدید كنندگان جهت شركت در نظرسنجی http://mojeaby2.mihanblog.com/post/175 <P align=justify><FONT size=2>با توجه به اینكه دولت جدید در حال معرفی وزاری كابینه و ایجاد تغییر تحول در سیستم مدیریتی نهادها و وزارتخانه و ادارات می باشد و دانشگاه خرمشهر&nbsp; به عنوان یكی از دانشگاه های وزارت علوم نیز از این تغییر و تحولات به دور نخواهد ماند&nbsp;و ان شاالله&nbsp;در سال جدید تحصیلی&nbsp;فرد جدیدی را بعنوان رئیس دانشگاه در سمت ریاست خواهد دید لذا از كلیه دانشجویان و اساتید و كارمندان دانشگاه خرمشهر درخواست میكنیم تا با شركت در نظر سنجی نوع مدیریت آقای صدری نسب را مورد ارزیابی قرار دهند. ضمنا چنانچه انتقادی به مدیریت ایشان می باشد با رعایت ادب و احترام&nbsp;در قسمت نظرات، انتقادات خود را نسبت به ایشان مطرح نموده تا شاید راهگشای ریاست بعدی دانشگاه باشد.</FONT></P> text/html 2013-06-11T06:04:17+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آریا اثری كه امد.. http://mojeaby2.mihanblog.com/post/172 <P>گرچه بیش از یكسال از عروج روحانی جناب مهندس نورامین می گذرد اما هنوز یاد و خاطره ی ایشون در جای جای دانشگاه و در میان تمامی اهل دانشگاه زنده و پررنگ می باشد....</P> <P>بدین جهت جمعی از دانشجویان با همكاری و هماهنگی خانواده ی مرحوم و&nbsp; یاری رساندن دانشگاه ، فیلم مستندی از&nbsp;سیما و سیرت ایشان چه در دانشگاه و&nbsp;چه در جامعه اماده نمودند كه در اینجا از ایشان كمال تشكر را به جا می آوریم.</P> <P>دانشجویان جهت دریافت این فیلم می توانند به&nbsp;خانه فرهنگ دانشگاه مراجعه نمایند.</P> <P>برای مرحوم آمرزش و ارامش از حق باری تعالی خواهانیم.&nbsp;</P> text/html 2013-05-23T20:41:58+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آریا حجاب اجباری..! http://mojeaby2.mihanblog.com/post/171 ظاهرا اقای نمونه این اخر ترم یادشون اومده که یکسری دانشجوها هستند که شاخص ها و ارزشهای ایشون رو رعایت نمی کنند...<br>در انتهای ترم دانشجویی انهم زمانی که دانشجویان به پیشباز مراسم امتحانات می روند <i><b>به علت عدم رعایت حجاب اسلامی هفت نفر را به رای کمیته انظباطی دانشگاه به حکم یک ترم تعلیقی محکوم نمودند.</b></i><br>هفت نفر محکومی متشکل از 6 دانشجوی دختر و یک دانشجوی پسر می باشد که برای حفظ حریم خصوصی ایشان از نام بردن اسامی ایشان خودداری می گردد.<br><br> text/html 2013-05-17T15:09:42+01:00 mojeaby2.mihanblog.com آریا وداع 88 http://mojeaby2.mihanblog.com/post/170 مراسمی که سالانه در دانشگاه های کشور برگزار می گردد،در دانشگاه علوم و فنون نیز برگزار شد با چهره ایی قابل پیش بینی...<br>تحت اثر استبداد دینی حاکم و تفکر قهقرایی مذهبی موجود در دایره ی قدرت، مانند گذشته اینبار نیز ریاست دانشگاه و معاونین مسئول ایشان در حالی مسیر تغییر جشن به گردهمایی را انجام دادند که از پیش به <b>حذف چهره ها</b>ی فعالین دانشجویی سیاسی_صنفی و اعضای انجمن اسلامی از ویدیو کلیپها و لیست فعالین فرهنگی جامه عمل پوشانیده بودند. در کنار سایر کاستی های موجود متاسفانه انتخاب موسیقی نیز تحت تدابیر شدید صورت گرفت و پخش هرگونه موزیک که سبب مفرح جان باشد ولو اینکه از سوی وزارت ارشاد مجوز دریافت کرده باشد ممنوع گردید.<br>متاسفانه علیرغم تلاش تمامی نمایندگان دانشجویی این مراسم در دو شب در امفی تئاتر چمران دانشگاه که ظرفیتی برابر بر 250 نفر بیشتر ندارد برگزار گردید،در شب ابتدایی برای سه گرایش مدیریت و اقتصاد و در شب دوم برای دو گرایش شیلات، محیط زیست، کشتی سازی و ارشد های رشته های فیزیک دریا،شیلات،جانوران و الودگی برگزار شد. <br>مسایل گوشه ایی مراسم از استقبال و بدرقه و پذیرایی تا ادای احترام به مدعوین نیز متاسفانه در کمال افول صورت گرفت، کمااینکه از پیش دانشگاه از دانشجویان جهت دعوت خانواده های خویش هزینه ایی را گرفته بود.<br><br>به هر حال برای دانشجویان 88 که امسال در ازمون کارشناسی ارشد نیز بسیار درخشیدند ارزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی را داریم...<br>به امید جهت دادن ایرانیان به اگاهی بالاتر از امروز&nbsp; و ایرانی ابادتر از دیروز از سوی فارغ التحصیلان.<br>